Energiek Brabant

Energiek Brabant

Coaching

Coaching

Geraakt worden in de zorg
Hoe kijkt u daar tegen aan?

Heeft u vanuit uw instelling of stichting, zorg professionals en Teams in dienst die het vak zijn gaan uitoefenen vanuit hun hart?

Maar voelen ze zich regelmatig een Technici door gebrek aan tijd en regels?
Worden ze geraakt door wat ze tegenkomen hierdoor, op de werkvloer en binnen het team?

Bent u een ouder van een kind dat professionele zorg nodig heeft, krijgt.

Maakt u zich ook zorgen over het feit of dit allemaal goed geregeld wordt? En of uw kind de begeleiding/zorg krijgt die hij of zij nodig heeft?
Bent u ook angstig, of angstig geweest over wat er met uw kind aan de hand is ?kost het u ook moeite om bepaalde stukken in de zorg los te laten en te vertrouwen op de professionele zorg en de kracht van uw kind?
Bent u geraakt door alles wat u meemaakt of meegemaakt heeft?

Ik heb de ervaring met beide.

Jaren gewerkt als persoonlijk begeleider van cliënten met aangeboren en niet aangeboren Hersenletsel.
Hier werd ik geraakt door de puurheid van de cliënt, maar ook geraakt door de zorg die we moesten inleveren, waardoor er situaties ontstonden waarin je ongewild de verbinding even kwijt was.

Dit geraakt worden kreeg een heel andere lading toen ik als moeder te maken kreeg met de zorg.
Mijn zoon kreeg te maken met Psychose gevoeligheid, waardoor zorg nodig was en nog nodig is.
De intensiteit van de verbinding met mijn eigen kind is zo groot dat de zorg een heel andere betekenis krijgt.

Vanuit dit stuk ben ik mijn ervaringen gaan bundelen. En zo gekomen tot het volgende Coaching pakket.

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding

Lees meer
Coaching in de zorgsector

Coaching in de zorgsector

Lees meer